Thông báo bảng giá, chính sách quảng cáo trên tin9x.net

Posted By Quản trị On Monday, August 26th, 2013 With 0 Comments

1. Ad 1

Kích thước: 800px x 90px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chủ

Giá : 5 000 000 đồng/tháng

2.Ad 2

Kích thước : 790px x 90px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chủ

Giá : 4 500 000 đồng/tháng

3.Ad 3

Kích thước : 650px x 90px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chủ

Giá : 4 000 000 đồng/tháng

4.Ad 4

Kích thước : 300x 250px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chủ, trang category và trang chi tiết

Giá : 5 000 000 đồng/tháng

5.Ad 5

Kích thước : 300x 250px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chủ

Giá : 3 500 000 đồng/tháng

6.Ad 6

Kích thước : 728px x 90px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chủ

Giá : 3 000 000 đồng/tháng

7.Ad 7

Kích thước : 480px x 8opx

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chi tiết

Giá : 3 500 000 đồng/tháng

8.Ad 8

Kích thước : 300px x 250px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang chi tiết

Giá : 3 000 000 đồng/tháng

9.Ad 9

Kích thước : 480px 80px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang category

Giá : 2 500 000 đồng/tháng

10.Ad 10

Kích thước : 300px x 250px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị trang category

Giá : 2 000 000 đồng/tháng

11.Pop up right

Kích thước : 300px x 250px

Loại file : .jpg, png, gif, swf

Hiển thị toàn trang

Giá : 5 500 000 đồng/tháng

12.Pop up

- Loại QC: Popup nhảy sang trang của khách hàng.

- Giá: Độc quyền 6,000,000 đồng/tháng

13.Bài viết PR, giới thiệu thông tin, sản phẩm, dịch vụ

- Số lượng không quá 700 từ, tối đa 4 ảnh

- Hiển thị cố định đỉnh trang chủ và chi tiết bài viết 2 tiếng kể từ khi đăng tin

- Liên kết: Không chèn quá 3 liên kết/ backlinks

- Giá: 700,000 đồng/bài

Ghi chú:

- Nội dung Banner, quảng cáo không vi phạm các quy định của pháp luật, không đi ngược với thuần phong mỹ tục, không mang tính khiêu dâm, kích động.

- Hợp đồng tối thiểu 2 tháng ( đối với vị trí Banner và Popup).

- Giá trên đã bao gồm VAT

-Thanh toán trước 50% hợp đồng

-Thanh toán chuyển khoản

Mọi yêu cầu xin liên hệ email : tin9x.net@gmail.com